Recent orders (+)

Front Universal Camera for Toyota

Received: 17/01/2018 15:23:02
Customer: อนุชาติ
Send to: ลพบุรี, ไทย
Order value: 812.00 ฿
View all ->
อัพเกรดรีโมทเดิมให้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้

Received: 17/01/2018 15:14:01
Customer: อนุชาติ
Send to: ลพบุรี, ไทย
Order value: 1,212.00 ฿
View all ->
Wall-mounted Bladeless Fan

Received: 15/01/2018 20:12:41
Customer: ชาญวิทย์
Send to: กรุงเทพฯ, ไทย
Order value: 6,720.00 ฿
View all ->
Home Security Gas Leak Detector - Valve : Electric Valve

Received: 15/01/2018 12:20:13
Customer: purchase
Send to: นนทบุรี, ไทย
Order value: 2,267.00 ฿
View all ->
แผ่นแปะเลิกบุหรี่

Received: 16/01/2018 12:38:46
Customer: Laksathana
Send to: ลำปาง, ไทย
Order value: 143.00 ฿
View all ->
แผ่นแปะเลิกบุหรี่

Received: 15/01/2018 08:20:14
Customer: Laksathana
Send to: ลำปาง, ไทย
Order value: 143.00 ฿
View all ->
แผ่นแปะเลิกบุหรี่

Received: 13/01/2018 14:54:36
Customer: รักสถานา
Send to: ลำปาง, ไทย
Order value: 243.00 ฿
View all ->
ตัวส่งสัญญาณไร้สายสำหรับกล้องมองหลัง

Received: 16/01/2018 12:44:39
Customer: สุจาโรตม์
Send to: กรุงเทพมหานคร, ไทย
Order value: 1,452.00 ฿
View all ->
Temperature and Humidity Large Size Display 8 Digits 4 Inches

Received: 12/01/2018 15:08:15
Customer: June
Send to: ชลบุรี, ไทย
Order value: 13,870.00 ฿
View all ->

การจัดส่งและการส่งคืน

การจัดส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณ

โดย ปกติแล้วบรรจุภัณฑ์จะถูกจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหน้าสินค้าที่ทำการ สั่งซื้อหลังจากที่ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการจัดส่งด้วยวิธีการที่ถูกเลือกในขั้นตอนการชำระเงินสินค้า จากนั้นเราจะแจ้งหมายสำหรับติดตามสถานะการจัดส่งออนไลน์ของคุณในทันที

สำหรับ ในรายการสินค้าที่เป็นลักษณะการขายแบบ Pre-Order ท่านจะสามารถเลือกระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าได้จากการเลือกรูปแบบในการจัด ส่งระหว่างประเทศเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ก่อนที่จะมาทำการเลือกการจัดส่งภายในประเทศ โดยระยะเวลาในการจัดส่งจะมีความแตกต่างกันไปตามที่ท่านได้เลือกรูปแบบการ ขนส่ง เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายได้ตามความต้องการ โดยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ค่า ธรรมเนียมในการจัดส่งนั้นรวมค่าหีบห่อ ค่าดำเนินการ และค่าธรรมเนียมไปรษณีย์หมดแล้ว ค่าดำเนินการจะตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนค่าขนส่งนั้นจะเปลี่ยนตามน้ำหนักรวมของการจัดส่ง เราแนะนำให้คุณรวมหลายๆรายการเอาไว้ในรายการสั่งซื้อเดียวกัน

การติดตามสินค้า

หลังจากจัดส่งสินค้าออกไปแล้ว ทางร้านจะแจ้งหมายเลขติดตามสินค้าให้กับคุณในทันที โดยหมายเลขติดตามสินค้านี้จะถูกส่งไปยัง email ของคุณที่ลงทะเบียนไว้ หรือส่งไปทาง SMS ในกรณีที่สั่งซื้อแบบ Offline

โดยคุณสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าของคุณทุกรายการได้ที่ รายการสั่งซื้อของฉัน ที่หน้า บัญชีของฉัน โดยสามารถคลิ๊กเข้าไปที่ รายละเอียดของแต่ละรายการสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดได้ทันที