รายการสินค้าจากชื่อผู้ผลิต Fair Medicine Co.,Ltd

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของเภสัชกรจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544 ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท( ห้าแสนบาท ) มีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 81/9 ซอยศรีอุดมทรัพย์ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร เลขที่ 12-2-04744 จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544

บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของเภสัชกรจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544 ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500,000 บาท( ห้าแสนบาท ) มีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 81/9 ซอยศรีอุดมทรัพย์ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร เลขที่ 12-2-04744 จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544


             บริษัท ฯ รับจ้างผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป , อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ , อาหารทั่วไป ,ชนิดบรรจุซอง ,บรรจุแคปซูล บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (มาตรฐาน GMP ) มาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2546 และปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรอง มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก ( เลขที่ 8-4-15-12-11-00269 ) จากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


             บริษัท ฯ ยืดถือหลักธรรมาภิบาล ให้ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสำคัญ ทำให้กิจการ ของบริษัท ฯ เจริญเติบโตมาเป็นลำดับ สถานที่เดิมคับแคบ บริษัท ฯ ได้ย้ายโรงงานมาอยู่ที่ใหม่ ณ.อาคารโรงงานเลขที่ 76/475 หมู่ 15 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตาม ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ฯ เป็น 19,500,000 บาท ( สิบเก้าล้านห้าแสนบาท ) มีขีดความสามารถในการผลิตอาหารทั่วไป, อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่กำหนดคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร , ชา , กาแฟ เครื่องดื่ม , เกลือแร่ , อาหารกี่งสำเร็จรูป โดยสามารถผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ได้ครบทุกชนิด


              จนถึงปัจจุบันบริษัทดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 14 ปี มีลูกค้าให้ความเชื่อถือ ให้บริษัท ฯ ผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องมากกว่า 50 ราย ภายใต้การผลิตตามมาตรฐาน GMP CODEX No.33G16702 , HACCP No.41H16702 และมาตรฐาน ISO 9001-2008 No.82Q16702 เป็นที่ไว้วางใจได้

เพิ่มเติม
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1