รายการสินค้าจากชื่อผู้ผลิต Amway Thailand

เป็นธุรกิจเครือข่ายด้วยระบบการตลาดหลายชั้น นำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภค มีผลประกอบการปี 2557 ด้วยยอด ขาย 16,250 ล้านบาท และบริษัทยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยตั้งแต่ปี 2531

เป็นธุรกิจเครือข่ายด้วยระบบการตลาดหลายชั้น นำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภค มีผลประกอบการปี 2557 ด้วยยอด ขาย 16,250 ล้านบาท และบริษัทยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยตั้งแต่ปี 2531 โดยมีตำแหน่ง ในปัจจุบันคือ กรรมการฝ่ายการสื่อสาร พร้อมมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในอันที่จะจรรโลงธุรกิจเครือข่ายอย่างมีคุณธรรม โดยได้ร่วมสนับสนุนอย่างจริงจังในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก ซึ่งบัญญัติขึ้น โดยสมาพันธ์การขายตรงโลกร่วมกับสมาคมการขายตรงในแต่ละประเทศทั่วโลก

เพิ่มเติม
แสดง 1 - 4 จากทั้งหมด 4
แสดง 1 - 4 จากทั้งหมด 4