ระบบนำทางและติดตาม

ระบบนำทางในรถยนต์ในหัวใจหลัก คือการให้ได้มาซึ่งข้อมูลพิกัดของตัวรถที่ต่อเนื่องตลอดเส้นทางการเดินทาง ดังนั้นการรับสัญญาณจากดาวเทียมจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ ฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรม โดยตัวโปรแกรมจะนำค่าตำแหน่งตั้งต้น ตำแหน่งปลายทาง และตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถ มาทำการคำนวณเพื่อใช้บอกเส้นทางการเดินทางให้กับผู้ขับขี่ ความชาญฉลาดของการทำงานจึงขึ้นอย...

ระบบนำทางในรถยนต์ในหัวใจหลัก คือการให้ได้มาซึ่งข้อมูลพิกัดของตัวรถที่ต่อเนื่องตลอดเส้นทางการเดินทาง ดังนั้นการรับสัญญาณจากดาวเทียมจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ ฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรม โดยตัวโปรแกรมจะนำค่าตำแหน่งตั้งต้น ตำแหน่งปลายทาง และตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถ มาทำการคำนวณเพื่อใช้บอกเส้นทางการเดินทางให้กับผู้ขับขี่ ความชาญฉลาดของการทำงานจึงขึ้นอยู่กับการเขียนโปแกรมของผู้ออกแบบแต่ละคน

ดูเพิ่มเติม

ระบบนำทางและติดตาม มีสินค้า 20 รายการ

ต่อหน้า
แสดง 1 - 12 จากทั้งหมด 20
แสดง 1 - 12 จากทั้งหมด 20