หน่วยแสดงผลแบบ Head Up OBD II 2.4 นิ้ว

HUD-003

สินค้าใหม่

หน่วยแสดงผลแบบ Head Up OBD II 2.4 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดส่งภายใน 15-30 วัน

การซื้อสินค้านี้ คุณจะได้รับคะแนนสะสมจำนวน 19 คะแนนสะสม. คะแนนสะสมของคุณจะรวมเป็น 19 คะแนนสะสม ซึ่งสามารถแปลงเป็นบัตรกำนัลจำนวน 19.00 ฿.


1,900.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยแสดงผลแบบ Head Up OBD II 2.4 นิ้ว

Main functions:

 1. Automatically adapt to the model, in line with OBD II (vehicle automatic diagnostic system) Plug and Play models.
 2. Accurate large-screen digital speed, graphics speed also showed that easy to read.
 3. Vehicle speed, engine speed, water temperature, fuel consumption (to support the air flow meter models) also showed.
 4. Automatic Soft-off feature, turn off after 10 seconds automatically enter standby mode to save power.
 5. Unique polarized lens design, the product is more natural light.
 6. Speed single-stage and fourth paragraphs of alarm modes, more conducive to traffic safety.
 7. Can record cars driving over the maximum speed.
 8. Shift to remind, is conducive to saving time shift and achieve the purpose of special significance for the novice.
 9. Automatic and manual brightness adjustment mode, traffic is not dazzling.

Technical specifications:

 1. Conditions of Use
  1. Temperature-40c-+80 c at atmospheric pressure 86-106KPa
  2. 10% -95% relative humidity, noise <= 60dB (A)
 2. 2.Alarm sound level "= 30dB (A)
 3. 3.Operating voltage: 9V ~ 16Vdc (12Vdc/90mA)
 4. 4.Size: 88.50 x 54.50 x 11.50 mm
 5. Wt: 140g (260g for package total)
 6. The major electronic components are consistent with ROSH standard

Function:

 1. Shows the current speed.
 2. Shows the speed of the engine, representative of light to reach the speed of scale, unit x1000 RPM.
 3. Shows the current temperature value of the car, when temperature reached 115 degrees alarm.
 4. Port upgrade the interface for the factory for testing and upgrades.
 5. The power of the HUD.
 6. Temperature alarm lamp when the temperature reached 115 degrees, automatic red alert.
 7. Auto/Manual brightness adjustment, you can manually adjust the brightness according to their environment; up self-locking to automatic light adjustment, toggle down to manually adjust brightness, automatically save the settings.
 8. Shift indicator on When the engine speed and vehicle speed reaches a certain percentage (such as 2000 rpm, the speed of 60KM / H inside), suggesting that shift lights, gear tips to save fuel consumption to increase.
 9. Power cable with integrated design, full exposure and longer life.
 10. Tips switch gear CVT automatic transmission car or cars do not need to use when you can close without prompt, press the 0 shows that off, it shows 1, that open.
 11. Tips for speeding when the need to use the alarm switch, you can turn on or off, it shows 0, indicating that off, it shows 1, that open.
 12. km in the International System of Units unit of general use kilometers per hour.
 13. Voltage, fuel consumption, temperature V is the voltage, L-hundred kilometers liters (currently unavailable), C for Celsius.
 14. Miles of flat. Some countries use mph as the speed measurement. HUD units for the miles you can switch display.
 15. Speed warning lights. Set off alarm in case of speeding, the speed that light up, and voice prompts.
 16. Instantaneous fuel consumption. In the case of a speed, shows hundred kilometers.
 17. Top speed record. Opened to the highest recorded speed, long press to clear.
 18. Set the alarm rate. Launched in the automotive state, long press the M key to display 0, you can set the value of a single segment 35-175 alarm; Long press M button to display the 1, then enter the multi-alarm state, respectively, in speed of 60,80,100,120.
 19. Speed, water temperature, voltage switching. Click in turn show the speed, water temperature, voltage values.
 20. Automatic light-sensitive. In the 7 item to set the automatic sensor mode, this feature is available.

Packing list:
1 x English Manual
1 x Cable
1 x Protective film
1 x Mats

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็นของลูกค้าในตอนนี้

เขียนความคิดเห็น

หน่วยแสดงผลแบบ Head Up OBD II 2.4 นิ้ว

หน่วยแสดงผลแบบ Head Up OBD II 2.4 นิ้ว

หน่วยแสดงผลแบบ Head Up OBD II 2.4 นิ้ว

อุปกรณ์เสริม

30 other products in the same category:

สินค้าที่เคยดูแล้ว