ป้อนหมายเลขติดตามสินค้าของคุณ

การจัดส่งและการส่งคืน

การจัดส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณ

โดย ปกติแล้วบรรจุภัณฑ์จะถูกจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหน้าสินค้าที่ทำการ สั่งซื้อหลังจากที่ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการจัดส่งด้วยวิธีการที่ถูกเลือกในขั้นตอนการชำระเงินสินค้า จากนั้นเราจะแจ้งหมายสำหรับติดตามสถานะการจัดส่งออนไลน์ของคุณในทันที

สำหรับ ในรายการสินค้าที่เป็นลักษณะการขายแบบ Pre-Order ท่านจะสามารถเลือกระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าได้จากการเลือกรูปแบบในการจัด ส่งระหว่างประเทศเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ก่อนที่จะมาทำการเลือกการจัดส่งภายในประเทศ โดยระยะเวลาในการจัดส่งจะมีความแตกต่างกันไปตามที่ท่านได้เลือกรูปแบบการ ขนส่ง เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายได้ตามความต้องการ โดยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ค่า ธรรมเนียมในการจัดส่งนั้นรวมค่าหีบห่อ ค่าดำเนินการ และค่าธรรมเนียมไปรษณีย์หมดแล้ว ค่าดำเนินการจะตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนค่าขนส่งนั้นจะเปลี่ยนตามน้ำหนักรวมของการจัดส่ง เราแนะนำให้คุณรวมหลายๆรายการเอาไว้ในรายการสั่งซื้อเดียวกัน

การติดตามสินค้า

หลังจากจัดส่งสินค้าออกไปแล้ว ทางร้านจะแจ้งหมายเลขติดตามสินค้าให้กับคุณในทันที โดยหมายเลขติดตามสินค้านี้จะถูกส่งไปยัง email ของคุณที่ลงทะเบียนไว้ หรือส่งไปทาง SMS ในกรณีที่สั่งซื้อแบบ Offline

โดยคุณสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าของคุณทุกรายการได้ที่ รายการสั่งซื้อของฉัน ที่หน้า บัญชีของฉัน โดยสามารถคลิ๊กเข้าไปที่ รายละเอียดของแต่ละรายการสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดได้ทันที