ลดราคา! Volt stabilizer with 5 ground wires and  voltage display ดูขนาดใหญ่กว่า

Volt stabilizer with 5 ground wires and voltage display

TK-VS-02

สินค้าใหม่

Volt stabilizer with 5 ground wires and  voltage display.

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดส่งภายใน 4-7 วัน

การซื้อสินค้านี้ คุณจะได้รับคะแนนสะสมจำนวน 15 คะแนนสะสม. คะแนนสะสมของคุณจะรวมเป็น 15 คะแนนสะสม ซึ่งสามารถแปลงเป็นบัตรกำนัลจำนวน 15.00 ฿.


สินค้ารายการนี้ขายไปแล้ว:
1
ครั้ง

1,500.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

RACING electronic rectifier

  1. Voltage stability directly after low-speed torque to enhance vehicle performance, enhance the speed, climbing strong.
  2. Throttle response is more smoothly than ever before.
  3. Ignition performance improvement, sparking more easily, improve lighting efficiency, so that the engine starts easier.
  4. A stable ignition voltage to improve efficiency, while also making the fuel burn more thoroughly and improve fuel efficiency and save fuel.
  5. The unique function of rechargeable batteries, so that speed up the current lack of action will not be affected by the battery to a variety of electrical products can be a stable supply of current. Make a variety of electrical load brought about by the loss of voltage to reduce, prevent current back and be able to contain the reverse current and potential capacity of traction out of the vehicle.
  6. Extend battery life: the rectified voltage will give an average and stable output, the battery battery out of the stability of the degree of increase, naturally will not cause great burden on the battery, battery life naturally longer.
  7. Reduce the sound quality of the interference and noise: the circuit of the current stability, to reduce the impact of clutter on the sound quality to produce a more beautiful sound and effects. Other peripheral electronic equipment on the car there is an obvious protective function to make it better.

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็นของลูกค้าในตอนนี้

เขียนความคิดเห็น

Volt stabilizer with 5 ground wires and  voltage display

Volt stabilizer with 5 ground wires and voltage display

Volt stabilizer with 5 ground wires and  voltage display.

30 other products in the same category:

สินค้าที่เคยดูแล้ว