โมดูลเซนเซอร์เสียงความไวสูงสำหรับ Arduino

KY-037

สินค้าใหม่

โมดูลเซนเซอร์เสียงความไวสูงสำหรับ Arduino

รายละเอียดเพิ่มเติม

พร้อมจัดส่ง

ไม่มีคะแนนสะสมสำหรับสินค้านี้เพราะมีส่วนลดแล้ว


สินค้ารายการนี้ขายไปแล้ว:
2
ครั้ง

25.00 ฿

-70.00 ฿

95.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

โมดูลเซนเซอร์เสียงความไวสูงสำหรับ Arduino
รายละเอียด:
For sound detection module has two outputs:
1. AO, analog output, real-time output voltage signal of the microphone
2. DO, when the sound intensity reaches a certain threshold, the output high and low signal
 
Module features:
1. there is a mounting screw hole 3mm
2. the use 5v DC power supply
3. with analog output
4. there are threshold level output flip
5. high sensitive microphone and high sensitivity.
6. a power indicator light
7. the comparator output is light
 
Example code:
1.Digital Output:
int Led=13;//define LED interface
int buttonpin=3 //Define D0 Sensor Interface
int val;//define numeric variables val
void setup()
{pinMode(Led,OUTPUT);// Define LED as output interface
pinMode(buttonpin,INPUT);//Define D0 Sensor as output Interface}
 
(void loop)
{val=digitalRead(buttonpin);//digital interface will be assigned a value of 3 to read val
if(val==HIGH)//When the light sensor detects a signal is interrupted, LED flashes
{digitalWrite(Led,HIGH)}else
{digitalWrite(Led,LOW)}
 
2. Analog Output:
int sensorPin = A5; // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 13; // select the pin for the LED
int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor
 
(void setup)
{pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);}
 
(void loop)
 {sensorValue = analogRead(sensorPin);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(sensorValue);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(sensorValue);
Serial.println(sensorValue, DEC);}

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็นของลูกค้าในตอนนี้

เขียนความคิดเห็น

โมดูลเซนเซอร์เสียงความไวสูงสำหรับ Arduino

โมดูลเซนเซอร์เสียงความไวสูงสำหรับ Arduino

โมดูลเซนเซอร์เสียงความไวสูงสำหรับ Arduino

30 other products in the same category:

สินค้าที่เคยดูแล้ว