เซนเซอร์ช่วยจอด

อุปกรณ์ช่วยจอดรถ หรือเซ็นเซอร์ถอยหลัง มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ แบบอัลตร้าโซนิค, แบบแม่เหล็กไฟฟ้า, แบบเป็นกล้องมองหลัง ซึ่งแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่เราสามารถติดตั้งทั้งหมดรวมเข้าไว้ด้วยกันได้ ถ้าต้องการ ดูรายละเอียดในหมวดหมู่ย่อย

เซนเซอร์ช่วยจอด 这里有34件商品。

附属类别

  • อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์
    อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ ตัวเซนเซอร์จะปล่อยคลื่นความถี่เสียงที่มีความถี่ประมาณ 40kHz ออกไป คลื่นเสียงนี้จะมีความเร็วคงที่เมื่อเคลื่อนตัวเดินทางไปในอากาศ ทำให้เราสามารถรู้ระยะที่แม่นยำของระยะห่าง ด้วยการนำระยะเวลาของคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมาเทียบกลับมา มาแปลงกลับเป็นค่าระยะทาง ด้วยสูตรทางฟิสิกส์ทั่วๆไป เซนเซอร์แบบนี้มีความแม่นยำสูง แต่การติดตั้งเซนเซอร์แบบนี้ จะต้องทำการเจาะกันชน และอาจมีจุดบอดในการตรวจจับเกิดขึ้น หากมีสิ่งกีดขวางที่ไม่ได้อยู่ในแนวสะท้อนของสัญาญาณเสียง
  • เซนเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า
    เซนเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า ให้วิธีสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปตลอดแนวแถบเซนเซอร์ วิธีการนี้มีความต่อเนื่องของแถบเซนซอร์ที่ถูกติดอยู่ด้านในของกันชน ทำให้สามารถตรวจจับวัตถุได้ตลอดทั้งแนว และไม่ต้องทำการเจาะรูกเพื่อทำการติดตั้งตัวเซนเซอร์ แต่มีความแม่นยำในเรื่องของระยะห่างน้อยกว่าแบบอัลตร้าโวนิค
一页
显示 1 - 12 件 共 34 件商品
显示 1 - 12 件 共 34 件商品