อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์
อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ ตัวเซนเซอร์จะปล่อยคลื่นความถี่เสียงที่มีความถี่ประมาณ 40kHz ออกไป คลื่นเสียงนี้จะมีความเร็วคงที่เมื่อเคลื่อนตัวเดินทางไปในอากาศ ทำให้เราสามารถรู้ระยะที่แม่นยำของระยะห่าง ด้วยการนำระยะเวลาของคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมาเทียบกลับมา มาแปลงกลับเป็นค่าระยะทาง ด้วยสูตรทางฟิสิกส์ทั่วๆไป เซนเซอร์แบบนี้มีความแม่นยำสูง แต่การติดตั้งเซนเซ...
อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ ตัวเซนเซอร์จะปล่อยคลื่นความถี่เสียงที่มีความถี่ประมาณ 40kHz ออกไป คลื่นเสียงนี้จะมีความเร็วคงที่เมื่อเคลื่อนตัวเดินทางไปในอากาศ ทำให้เราสามารถรู้ระยะที่แม่นยำของระยะห่าง ด้วยการนำระยะเวลาของคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมาเทียบกลับมา มาแปลงกลับเป็นค่าระยะทาง ด้วยสูตรทางฟิสิกส์ทั่วๆไป เซนเซอร์แบบนี้มีความแม่นยำสูง แต่การติดตั้งเซนเซอร์แบบนี้ จะต้องทำการเจาะกันชน และอาจมีจุดบอดในการตรวจจับเกิดขึ้น หากมีสิ่งกีดขวางที่ไม่ได้อยู่ในแนวสะท้อนของสัญาญาณเสียง
更多

อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ 这里有8件商品。

显示 1 - 8 件 共 8 件商品
显示 1 - 8 件 共 8 件商品