กล้องมองหลัง

วิธีนี้ใช้กล้องติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของรถยนต์ แล้วส่งสัญญาณภาพมาแสดงผลที่จอแสดงผลด้านหน้า ซึ่งจะมี layout บอกเป็นแนวในการถ่อยปรากฎซ้อนอยู่บนภาพหน้าจอ ระบบนี้ควนใช้ร่วมกับระบบใดระบบหนึ่งอีก 2 ระบบก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นตัวเตือนร่วม นอกเหนือไปจากการตัดสินใจด้ยวสายตาของมนุษย์

กล้องมองหลัง 这里有39件商品。

附属类别

一页
显示 1 - 12 件 共 39 件商品
显示 1 - 12 件 共 39 件商品