Enter the tracking number for your item.

การจัดส่งและการส่งคืน

การจัดส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณ

โดย ปกติแล้วบรรจุภัณฑ์จะถูกจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหน้าสินค้าที่ทำการ สั่งซื้อหลังจากที่ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการจัดส่งด้วยวิธีการที่ถูกเลือกในขั้นตอนการชำระเงินสินค้า จากนั้นเราจะแจ้งหมายสำหรับติดตามสถานะการจัดส่งออนไลน์ของคุณในทันที

สำหรับ ในรายการสินค้าที่เป็นลักษณะการขายแบบ Pre-Order ท่านจะสามารถเลือกระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าได้จากการเลือกรูปแบบในการจัด ส่งระหว่างประเทศเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ก่อนที่จะมาทำการเลือกการจัดส่งภายในประเทศ โดยระยะเวลาในการจัดส่งจะมีความแตกต่างกันไปตามที่ท่านได้เลือกรูปแบบการ ขนส่ง เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายได้ตามความต้องการ โดยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ค่า ธรรมเนียมในการจัดส่งนั้นรวมค่าหีบห่อ ค่าดำเนินการ และค่าธรรมเนียมไปรษณีย์หมดแล้ว ค่าดำเนินการจะตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนค่าขนส่งนั้นจะเปลี่ยนตามน้ำหนักรวมของการจัดส่ง เราแนะนำให้คุณรวมหลายๆรายการเอาไว้ในรายการสั่งซื้อเดียวกัน